ข้อมูลเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมหรือการเกษตร เครื่องใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องยนต์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.1 เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมหรือการเกษตร เครื่องใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องยนต์ 29/09/2562