ข้อมูลเครื่องจักร มอเตอร์ เครื่องยนต์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15 เครื่องจักร มอเตอร์ เครื่องยนต์ 29/09/2562