ข้อมูลคันไถ ใบมีดคันไถ ผานไถ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.9.13 คันไถ ใบมีดคันไถ ผานไถ 29/09/2562