ข้อมูลเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.9.10 เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน 29/09/2562