ข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.9 เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน 29/09/2562