ข้อมูลแซลง ที่แซะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.7.9 แซลง ที่แซะ 29/09/2562