ข้อมูลแหนบ(ถอนขน)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.7.8 แหนบ(ถอนขน) 29/09/2562