ข้อมูลเครื่องมืออื่น ๆ (ยกเว้น 14.7.18 ถึง 14.7.23) (กุญแจเลื่อน)กุญแจมือ (ตำรวจใช้)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.7.6 เครื่องมืออื่น ๆ (ยกเว้น 14.7.18 ถึง 14.7.23) (กุญแจเลื่อน)กุญแจมือ (ตำรวจใช้) 29/09/2562