ข้อมูลทั่ง แบบไม้สำหรับเย็บรองเท้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.7.4 ทั่ง แบบไม้สำหรับเย็บรองเท้า 29/09/2562