ข้อมูลเลื่อย ใบเลื่อย โต๊ะสำหรับเลื่อย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.7.15 เลื่อย ใบเลื่อย โต๊ะสำหรับเลื่อย 29/09/2562