ข้อมูลที่จับประตู ที่จับหน้าต่าง บานพับ บานพับแบบประกบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.3.15 ที่จับประตู ที่จับหน้าต่าง บานพับ บานพับแบบประกบ 29/09/2562