ข้อมูลตัวเชื่อมขั้วต่อสำหรับสายเคเบิ้ล ตัวยึดสายเคเบิ้ล คาน ปลอกข้อต่อ วงแหวน แหวน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.3.13 ตัวเชื่อมขั้วต่อสำหรับสายเคเบิ้ล ตัวยึดสายเคเบิ้ล คาน ปลอกข้อต่อ วงแหวน แหวน 29/09/2562