ข้อมูลตะปู ตะปูควง สลักเกลียว หมุดย้ำ เดือย น็อต


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.3.1 ตะปู ตะปูควง สลักเกลียว หมุดย้ำ เดือย น็อต 29/09/2562