ข้อมูลสายเคเบิ้ล สายไฟฟ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.1.5 สายเคเบิ้ล สายไฟฟ้า 29/09/2562