ข้อมูลเครื่องเหล็กขนาดใหญ่อื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.1.25 เครื่องเหล็กขนาดใหญ่อื่นๆ 29/09/2562