ข้อมูลเครื่องเหล็กขนาดใหญ่อื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.1.18 เครื่องเหล็กขนาดใหญ่อื่น ๆ 29/09/2562