ข้อมูลโซ่ ข้อของโซ่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.1.13 โซ่ ข้อของโซ่ 29/09/2562