ข้อมูลท่อ สายเคเบิ้ล เครื่องเหล็กขนาดใหญ่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14.1 ท่อ สายเคเบิ้ล เครื่องเหล็กขนาดใหญ่ 29/09/2562