ข้อมูลอุปกรณ์หุงต้มอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13.3.9 อุปกรณ์หุงต้มอื่น ๆ 29/09/2562