ข้อมูลตะแกรงย่าง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13.3.7 ตะแกรงย่าง 29/09/2562