ข้อมูลเครื่องซักผ้า เครื่องล้างจาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13.3.23 เครื่องซักผ้า เครื่องล้างจาน 29/09/2562