ข้อมูลตู้เย็น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13.3.22 ตู้เย็น 29/09/2562