ข้อมูลอุปกรณ์ทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13.3.21 อุปกรณ์ทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ 29/09/2562