ข้อมูลเตาหุงต้ม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13.3.2 เตาหุงต้ม 29/09/2562