ข้อมูลอุปกรณ์ทำความร้อน หุงต้ม หรือทำความเย็น พัดลม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13.3.1 อุปกรณ์ทำความร้อน หุงต้ม หรือทำความเย็น พัดลม 29/09/2562