ข้อมูลไต้ คบเพลิง (ยกเว้น 13.1.6 และ A 13.1.14)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13.1.5 ไต้ คบเพลิง (ยกเว้น 13.1.6 และ A 13.1.14) 29/09/2562