ข้อมูลเทียน เชิงเทียน ไต้คบเพลิง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13.1.1 เทียน เชิงเทียน ไต้คบเพลิง 29/09/2562