ข้อมูลอุปกรณ์ให้แสงสว่าง หลอดไฟ อุปกรณ์ทำความร้อน หุงต้ม หรือทำความเย็น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13 อุปกรณ์ให้แสงสว่าง หลอดไฟ อุปกรณ์ทำความร้อน หุงต้ม หรือทำความเย็น 29/09/2562