ข้อมูลไม้กวาดไม้ถูพื้น เครื่องมือทำความสะอาดหน้าต่าง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.7.7 ไม้กวาดไม้ถูพื้น เครื่องมือทำความสะอาดหน้าต่าง 29/09/2562