ข้อมูลแปรง ฟองน้ำ ฝอยเหล็ก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.7.5 แปรง ฟองน้ำ ฝอยเหล็ก 29/09/2562