ข้อมูลน้ำเต้าที่เป็นภาชนะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.7.4 น้ำเต้าที่เป็นภาชนะ 29/09/2562