ข้อมูลของใช้ในครัวเรือนประเภทอื่นๆ,ของใช้ในครัวเบ็ดเตล็ด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.7 ของใช้ในครัวเรือนประเภทอื่นๆ,ของใช้ในครัวเบ็ดเตล็ด 29/09/2562