ข้อมูลภาชนะสำหรับรับประทาน หรือตักอาหาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.3.5 ภาชนะสำหรับรับประทาน หรือตักอาหาร 29/09/2562