ข้อมูลภาชนะที่มีอาหารหรือเครื่องดื่มบรรจุอยู่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.3.20 ภาชนะที่มีอาหารหรือเครื่องดื่มบรรจุอยู่ 29/09/2562