ข้อมูลกะทะ หม้อ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.3.18 กะทะ หม้อ 29/09/2562