ข้อมูลขวดใส่เครื่องปรุงสำหรับตั้งบนโต๊ะอาหาร ที่ใส่เกลือ ที่ใส่พริกไทย โถใส่มัสตาร์ด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.3.13 ขวดใส่เครื่องปรุงสำหรับตั้งบนโต๊ะอาหาร ที่ใส่เกลือ ที่ใส่พริกไทย โถใส่มัสตาร์ด 29/09/2562