ข้อมูลภาชนะสำหรับดื่ม ถ้วย (รางวัล)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.3.1 ภาชนะสำหรับดื่ม ถ้วย (รางวัล) 29/09/2562