ข้อมูลภาชนะสำหรับเครื่องดื่ม จานและจานชามประเภทต่าง ๆ เครื่องใช้ในครัวสำหรับตัก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 11.3 ภาชนะสำหรับเครื่องดื่ม จานและจานชามประเภทต่าง ๆ เครื่องใช้ในครัวสำหรับตัก 29/09/2562