ข้อมูลดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงกับเมฆ ฝน หยาดน้ำ หรื่อสิ่งที่แทน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.7.10 ดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงกับเมฆ ฝน หยาดน้ำ หรื่อสิ่งที่แทน 29/09/2562