ข้อมูลส่วนต่าง ๆ ของลูกโลก (หมายถึงครึ่งโลก/ซีกโลก/แผนที่บนลูกโลก)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.5.15 ส่วนต่าง ๆ ของลูกโลก (หมายถึงครึ่งโลก/ซีกโลก/แผนที่บนลูกโลก) 29/09/2562