ข้อมูลลูกโลกกับลวดลายเขียน ปั้นหรือสลักอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.5.12 ลูกโลกกับลวดลายเขียน ปั้นหรือสลักอื่น ๆ 29/09/2562