ข้อมูลลูกโลกกับเมฆ ฝน หยาดน้ำ หรือสิ่งที่แทนปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.5.10 ลูกโลกกับเมฆ ฝน หยาดน้ำ หรือสิ่งที่แทนปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่น ๆ 29/09/2562