ข้อมูลโลก,ลูกโลกแสดงสิ่งที่อยู่บนดิน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.5.1 โลก,ลูกโลกแสดงสิ่งที่อยู่บนดิน 29/09/2562