ข้อมูลโลก ลูกโลกแสดงสิ่งที่อยู่บนดิน ดาวเคราะห์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.5 โลก ลูกโลกแสดงสิ่งที่อยู่บนดิน ดาวเคราะห์ 29/09/2562