ข้อมูลดวงอาทิตย์กับมนุษย์หรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.3.7 ดวงอาทิตย์กับมนุษย์หรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ 29/09/2562