ข้อมูลดวงอาทิตย์พร้อมทิวทัศน์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.3.6 ดวงอาทิตย์พร้อมทิวทัศน์ 29/09/2562