ข้อมูลดวงอาทิตย์ที่เป็นหน้าคนหรือหัวสัตว์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.3.20 ดวงอาทิตย์ที่เป็นหน้าคนหรือหัวสัตว์ 29/09/2562