ข้อมูลดวงอาทิตย์หลายดวง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.3.19 ดวงอาทิตย์หลายดวง 29/09/2562