ข้อมูลดวงอาทิตย์กับตัวอักษรหรือตัวเลข


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.3.13 ดวงอาทิตย์กับตัวอักษรหรือตัวเลข 29/09/2562