ข้อมูลดวงอาทิตย์กับเมฆ ฝน หยาดน้ำหรือสิ่งที่แทนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.3.10 ดวงอาทิตย์กับเมฆ ฝน หยาดน้ำหรือสิ่งที่แทนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่น ๆ 29/09/2562